Aktiva filter
Antal hittade delar
21

Olja och vätskor kan inte heller saknas i motorcykeln. De ger smörjning, kylning och korrosionsskydd. De måste därför bytas regelbundet för att bibehålla kylnings- och smörjeffekten. Föråldrad olja eller vätskor kan orsaka mycket skada, eftersom kylningseffekten går förlorad och motorn kan gripa. I vårt sortiment har vi olja, gaffelolja med olika viskositetsvärden, kylvätska och kopplingsvätska tillgängliga.