Aktiva filter
Antal hittade delar
603

Filter är oumbärliga på motorcykeln. Utan filtret skulle motorn bli så smutsig att motorn skulle skadas. Motorns prestanda kommer då att drabbas mycket. Vi har två filter inom området: luftfiltret och oljefiltret. Förutom bränsle kräver förbränningsprocessen också luft. Detta sugs in och innehåller många dammpartiklar och annan smuts som naturligtvis inte bör komma in i motorn. Luftfiltret fångar upp all smuts och ser till att luft / bränsleblandningen är så ren som möjligt för optimal förbränning. Oljefiltret har ett liknande jobb. Olja används som smörjmedel i motorn och bär så småningom föroreningar. Oljefiltret samlar upp denna smuts som ett slags sil som renar oljan och håller smörjningen optimal. Eftersom båda filtren samlar mycket smuts kan de bli igensatta med tiden. Det är därför viktigt att byta ut filtren regelbundet. Oljefiltret måste också bytas ut när oljan byts. Filtren kan beställas separat, men ingår också i vårt underhållspaket. Dessa paket finns under: Underhåll.