Ενεργά φίλτρα
Αριθμός ανταλλακτικών που βρέθηκαν
29

Δεν μπορεί να λείπει λάδι και υγρά από τη μοτοσικλέτα. Παρέχουν λίπανση, ψύξη και προστασία από τη διάβρωση. Επομένως, πρέπει να αλλάζονται τακτικά για να διατηρείται το φαινόμενο ψύξης και λίπανσης. Το ξεπερασμένο λάδι ή υγρά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά, επειδή το φαινόμενο ψύξης έχει χαθεί και ο κινητήρας μπορεί να πιάσει. Στην γκάμα μας διαθέτουμε λάδι, λάδι πιρούνι με διαφορετικές τιμές ιξώδους, ψυκτικό και υγρό συμπλέκτη.